רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

בינוי קהילה

תחום בינוי קהילה באלומה הוקם על מנת לייצר פלטפורמות והזדמנויות למפגש, יצירה, חשיבה משותפת ועשייה של תושבים למען תושבים.
לפרטים

בכל העולם אנו עדים לתופעה של צמיחת קהילות כצורה חדשה של התארגנות חברתית. הצורך בשייכות הוא צורך אנושי בסיסי ומחקרים מראים כי השתייכות לקהילה תורמת לשיפור איכות החיים, לתחושת השלומות (Well-being), ולהתפתחות אישית וקבוצתית.

קהילות רבות קמות סביב צורך להשפיע לטובה על הסביבה מתוך עשייה קהילתית משותפת. קהילות כאלו מבססות תחושת שייכות לקבוצה ולמקום, ומאפשרות רישות חברתי ומקצועי, אחריות ושייכות.

על פי העתידן דוד פסיג, התארגנות והשתייכות לקהילות היא הדרך הטובה ביותר להתמודד עם האתגרים שמציבה בפנינו מגפת הקורונה והשלכותיה.

ההשלכות הכלכליות והחברתיות הצפויות בעקבות המשבר, מזמנות ומאפשרות היום יותר מתמיד התארגנויות קהילתיות חדשות, שצומחות מהשטח מתוך תחושת סולידריות וערבות הדדית, ונותנות מענה לאתגרים החדשים בתקופה זו.
תכנית גוונים בקהילה, נפתחה על מנת לקדם מגמות אלו דרך פיתוח מנהיגות קהילתית בעיר.

הפעילות שלנו

לפרטים

אירועים קרובים

לפרטים

הזדמנות בתעסוקה 4/11