רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

"תהליכים קהילתיים רבים יכולים להשפיע על רכיבי הקהילתיות ועל בינוי הקהילה, ביניהם תהליכים אסטרטגיים ארוכי-טווח ומערכתיים. לנוכח זאת, לעתים, מפתיע לגלות שגם אירוע קהילתי, הנתפס בעיני רבים כמשהו חד-פעמי, המבטא יציאה מן השגרה לחוויה "משחררת" או מעוררת מחשבה, יכול להפוך כלי לבניית קהילה וכך להשפיע באופן ישיר וחד-משמעי על רכיבי הקהילתיות וההון החברתי, ומתוכם על החוסן הקהילתי."

באתר קיימים חומרים רבים תיאורטיים ומעשיים בתחום בינוי קהילה.

כניסה לאתר

כלים ופרקטיקות לבינוי קהילה – מרכז ק.מ.ה, מכללת אורנים