רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

מנהיגות הסתגלותית היא תפיסה מנהיגותית שמסתמכת לא רק על כריזמה או על סמכות של האדם הבודד להביא לשינוי, אלא על פעולה משותפת של אנשים רבים. זוהי מנהיגות לא פורמלית אשר צומחת מלמטה, ומשלימה את המנהיגות המסורתית.

כניסה לאתר

מנהיגות הסתגלותית/מנהיגות אדפטיבית