רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

אנחנו חיים בעידן שמאופיין בשינויים מהירים, חוסר ודאות ומורכבות גבוהה. מאפיינים אלו מצריכים ממנהיגים ומובילים קהילתיים לאמץ אופני התנהלות חדשים להגיב במהירות למציאות המשתנה.
VUCA הוא מושג שנעשה רווח בשנים האחרונות לתיאור המורכבות של העולם בו אנו חיים. המושג מורכב מראשי תיבות באנגלית:

  • Volatility – תנודתיות; המציאות בה אנו פועלים עלולה להיות נפיצה, להשתנות בין-רגע מבלי שתהא לנו אפשרות להיערך כראוי.
  • Uncertainty – אי-וודאות; קושי לצפות את ההתהוות העתידית ואף קושי בהבנה של המציאות בהווה.
  • Complexity – מורכבות; המרכיבים השונים של המערכת קשורים זה בזה, ושינוי בהיבט אחד עשוי להשפיע על היבטים אחרים לגמרי.
  • Ambiguity – עמימות; קושי להבחין בין המרכיבים השונים, קושי להבין לאן אנו מבקשים ללכת וכיצד לעשות זאת.

באתר דואלוג אפשר לקרוא עוד על vuca, על המאפיינים של חיים במציאות מורכבת ועל מנהיגות הסתגלותית כדרך התנהלות תואמת מציאות כזאת.

כניסה לאתר

מנהיגות והובלה בתנאים של מציאות מורכבת