רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

הזמנה » העברת הזמנה בקבוצת וואטסאפ של ההורים או השכנות/ים | הזמנה מעוצבת לשימושכם/ן – להורדה כקובץ PDF / להורדה כקובץ JPG).

מועד » קביעת מועד מתאים ליציאה קטיף משותף – עדיף בשעות אור (יותר קל לקטוף).

חלוקה לצוותי קטיף »
בבתים פרטיים: קבוצות של עד 5 חברות/ים (אם ילדות/ים, אז בליווי מבוגר/ת).
במרחב ציבורי / בפרדסים קטנים: קבוצות של עד 30 חברות/ים (אם ילדות/ים, אז בליווי  של 2-3 מבוגרים/ות).

לקראת הקטיף »
לבקש להביא שקיות בד רב פעמיות ו/ או דליים (נוח לאסוף בתוכם בעבודה עם המקטפת).

תדריך לפני תחילת הקטיף »
חשוב לנו מאוד לשמור על העצים ולקטוף באופן מכבד.
בבתים פרטים: נקבל הנחיות מדויקות מבעלות/י הבית – היכן, כמה ואיך לקטוף.
במרחב הציבורי / בפרדסים קטנים: נשאיר על העצים חלק מהפירות לאחרות/ים.

אפשר גם להצטלם יחד » במהלך הקטיף ועם התוצרת ולתייג אותנו @alumahod

קטיף ביחד