רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

מחבר המאמר, פרופ' אוטו שרמר טוען שמנהיגות מוצלחת תלויה באיכות תשומה הלב ובכוונה שהמנהיג מביא מתוכו לכל סיטואציה.
שני מנהיגים בסיטואציה דומה, הנוקטים פעולות דומות, יכולים להביא לתוצאות שונות לחלוטין, בהתאם לנקודת המוצא הפנימית שמתוכה הם פועלים.

המאמר מציג מודל עדכני להנהגה וניהול שינוי ארגוני או חברתי, יחד עם סט כלים מגוון ויצירתי. התהליך משורטט בצורת האות U.

התבוננות במורד ה –U : יצירת המרחב, הקשבה, התבוננות, למידה מעמיקה של השדה תוך דיאלוג עם כל חלקיו לצורך שבירת פרדיגמות חשיבה קיימות.
שהות בתחתית ה–U: נוכחות( Presencing) התחברות למקורות העמוקים של העצמי, לתכלית ולמניעים, מתוכם ארצה להנהיג שינוי.
עשייה במעלה ה–U: חיבור לעתיד המתהווה, אפיון "אבי טיפוס", התנסות, עשייה ולמידה תוך כדי תנועה.

קישור למאמר: הנקודה העיוורת של המנהיגות

הנקודה העיוורת של המנהיגות