רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

פעילות הכדורגל בבית הספר מתחילה בראשון לספטמבר של כל שנה ומסתיימת בסוף יוני בהתאם לשנת הלימודים במערכת החינוך.

אימונים:

החוג מתקיים בין פעם לפעמיים בשבוע ובין 45-60 דקות כל אימון בהתאם לקבוצה.

עלות הפעילות:
התשלום (כמפורט במחירון) יבוצע בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בתחילת כל חודש
ילד שמצטרף לפעילות עד ל15 לחודש ישלם עבור חודש מלא. לאחר ה-15 לחודש מחצית מהתשלום החודשי.

ביגוד:

תוספת חד פעמית עבור הערכה (תיק, חליפה, גרביים, כדור) תחויב במועד ההרשמה לחוג (עד 2 תשלומים).
ערכת אפרוחים כוללת חליפה וכדור בלבד.
התשלום עבור הערכה הוא חובה גם עבור ילדים שמצטרפים או מבטלים הרשמה במהלך שנת הפעילות.

מדיניות ביטולים:
יש להודיע על עזיבת החוג עד ליום הראשון בכל חודש בדוא"ל שכתובתו inbalfootball@gmail.com ביטול אחרי תחילת החודש יזוכה רק מהחודש הבא.

לאחר הרישום לחוג במידה וירצה הילד לעזוב לא יוחזר תשלום בגין חודשיים ראשונים
(פרט לחוגי האפרוחים)

מתאריך 1.4 אין החזר כספי למי שירצה לעזוב את החוג (עבור חודשים אפריל, מאי, יוני).

הנחות:

  1. בקשה להנחה על רקע סוציואקונומי או עבור אח שני יש להעביר בדוא"ל שכתובתו: inbalfootball@gmail.com
  2. בקשה על רקע סוציואקונומי – יש לצרף לבקשת ההנחה 3 העתקי משכורת אחרונים של שני ההורים, תדפיס בנק עדכני 3 חודשים אחרונים ואישור מהרווחה באם מוכר ברווחה.
  3. בקשה להנחת אחים – יש לצרף צילום ת"ז כולל הספח.
  4. הסכום שיקבע הינו קבוע לכל שנת הפעילות.
  5. הנחות תיבחנה ע"י ועדת הנחות ובהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידה.

כללי:

  1. נרשמים לחוג שיש להם חוב משנה שעברה לא יוכלו להירשם לחוג עד להסדרת החוב.
  2. היעדרות מפעילות מפאת מחלה או מכל סיבה אחרת אינה מזכה בהחזר תשלומים, אלא אם כן נעדר הילד תקופה ארוכה (מינימום חודש) ובאישור רפואי מותאם.
  3. במידה ותשלום לא ישולם במועד יגרור הדבר תשלום פיגורים כקבוע בחוק, לרבות הוצאות משפטיות באם הטיפול ידרוש נקיטה בהליכים משפטיים.
  4. במידה והוראת הקבע/כרטיס אשראי לא יכובד מכל סיבה שהיא יתווסף לתשלום דמי טיפול בסך 50 ₪.

הריני מצהיר כי קראתי את התקנון כולו על כל סעיפיו וכי הנני מסכים לתוכנו.

תקנון בית הספר לכדורגל – תשפ"ד