רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

תקנון 'בית לגיל הרך'

ברוכות/ים הבאות/ים
לבית לגיל הרך

על מנת לשמור על בטיחות ובריאות קהל המבקרים/ות בבית לגיל הרך,
הנכן/ם מתבקשות/ים לשמור על ההנחיות הבאות:

השהייה בבית לגיל הרך הינה בליווי מבוגר בלבד ובאחריותו הבלעדית, במשך כל זמן השהות במתחם.
יש לחלוץ נעליים לפני הכניסה למשחקיה ו/או אולמות הפעילות ולהניחם במקום המיועד לתיקים ונעלים.
המשחקייה מיועדת לילדות/ים עד גיל 4.
נא הקפידו על החזרת המשחקים למקום בתום השימוש.
מטעמי בטיחות ובריאות, אכילה אסורה בכל המתחם, למעט במקום המיועד לכך.
אין להכניס עגלות למתחם, נא להשאירן במקום המיועד לכך בקומת הכניסה.
נא לשמור על סדר, ניקיון ותקינות המשחקים וציוד המקום.
ציודכם/ן האישי הינו באחריותכם/ן הבלעדית, אין המקום אחראי על ציוד אישי.
נא הימנעו מהבאת חפצים יקרי ערך.
אין לחתל ברחבי המתחם, לרשותכם/ן פינת החתלה ייעודית.
ההשתתפות בחוגים ובפעילויות מותנית ברישום מראש באתר אלומה ALUMAHOD.COM