רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

תקנון המרכז לגיל הרך

ברוכות/ים הבאות/ים
למרכז לגיל הרך

על מנת לשמור על בטיחות ובריאות קהל המבקרים/ות במרכז לגיל הרך,
הנכן/ם מתבקשות/ים לשמור על ההנחיות הבאות:

השהייה במרכז לגיל הרך הינה בליווי מבוגר בלבד ובאחריותו הבלעדית, במשך כל זמן השהות במתחם.
יש לחלוץ נעליים לפני הכניסה למשחקיה ו/או אולמות הפעילות ולהניחם במקום המיועד לתיקים ונעלים.
המשחקייה מיועדת לילדות/ים עד גיל 4.
נא הקפידו על החזרת המשחקים למקום בתום השימוש.
מטעמי בטיחות ובריאות, אכילה אסורה בכל המתחם, למעט במקום המיועד לכך.
אין להכניס עגלות למרכז לגיל הרך, נא להשאירן במקום המיועד לכך בקומת הכניסה.
נא לשמור על סדר, ניקיון ותקינות המשחקים וציוד המקום.
ציודכם/ן האישי הינו באחריותכם/ן הבלעדית, אין המרכז לגיל הרך אחראי על ציוד אישי.
נא הימנעו מהבאת חפצים יקרי ערך.
אין לחתל ברחבי המרכז, לרשותכם/ן פינת החתלה ייעודית.
ההשתתפות בחוגים ובפעילויות מותנית ברישום מראש באתר אלומה ALUMAHOD.COM

 

תקנון המרכז לגיל הרך