רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

תקנון ליגת הוד-נט הוד השרון
עונת 22-23

ליגת הוד-נט מאמצת את חוקי הכדורשת הרשמיים (מהדורת 2022), כפי שמופיעים באתר איגוד הכדורשת הישראלי חוקת איגוד הכדורשת.

** למעט מספר התאמות המפורטות בחוקת הליגה.

מטרתה של מסגרת הפעילות של ליגת הוד-נט הינה לחבר קבוצות אמהות ונשים לפעילות גופנית משותפת במסגרת תחרויות כדורשת, תוך מתן דגש לרוח הספורטיבית ולמעורבות הקהילתית.
ערכי הוד-נט מבוססים על חיבור קבוצתי של קבוצות אימהות ונשים במסגרת פעילות ספורטיבית, הטמעת תרבות ספורט, דוגמא אישית, נפש בריאה בגוף בריא, הקניית אורח חיים בריא ופעיל, פרגון, שיתוף, שוויון וקידום ערכים חברתיים וקהילתיים בהוד השרון.
פעילות הוד-נט מבוססת על כבוד, יושר, הגינות, אמינות ונאמנות, ללא שרירות לב וללא משוא פנים. שחקניות הוד-נט ואנשי הצוות יתנהלו ביושרה ובכבוד הדדי, תוך הפגנת התנהגות ספורטיבית ויריבות הוגנת ומכבדת, הן על המגרש והן בכל פעילות במסגרת הוד-נט.

בעלי תפקידים:
● הליגה תנוהל על ידי מִינהלת הליגה.
● מִינהלת הליגה תורכב ממספר שחקניות מתנדבות מקבוצות שונות בליגה. צוות זה יהיה אחראי על התפעול השוטף של הליגה, כולל עבודה מול הרכזת המקצועית & רכזת האיגוד , ניהול תקציבי, ניהול הקשר עם העירייה, פעילות קהילתית וכו'.
● כל קבוצה תמנה קפטנית.
● באחריות כל קבוצה להעסיק מאמנת באופן ישיר. התשלום למאמנת יבוצע ישירות ע"י הקבוצה ללא התערבות של מינהלת הליגה.
● מִינהלת הליגה תמנה ועדת תקנון.
● מינהלת הליגה תמנה ועדת אירועים.
● מינהלת הליגה תמנה ועדת קהילה.
● מינהלת הליגה תיהיה אחראית על הקשר עם הקפטניות של הקבוצות ועל העברת המידע השוטף לרכז הליגה ערן רשף .

ועדת תקנון:
● במקרה של אי הסכמה בוועדה, מנהלת הליגה תתווה את הקול המכריע.
● במקרה שחברת ועדה תימצא בניגוד עניינים בנוגע להחלטה מסוימת, היא מנועה מלהשתתף בהצבעה בנוגע לאותה החלטה.

רכזים מקצועיים:
● רכז איגוד הכדורשת ערן וטנשטיין- אחראי על הכנת לו"ז למשחקי הליגה.
● רכז הליגה ערן רשף אחראי על ניהול ימי המשחקים.
● באחריות יוני אלמוג המנהל המקצועי של האיגוד –למנות שופטים למשחקים ,רשמים ימונו ע"י ליאת שומכר אחראית האולמות והרשמיות של איגוד הכדורשת
● יוני אלמוג הינו הסמכות המקצועית בכל הקשור לחוקה ולשיטת המשחקים , ערן וטנשטיין אחראי על ההחלטות המקצועיות הקשורות לניהול הליגה.
● רכז הליגה ורכז איגוד הכדורשת אינם יכולים להיות שחקנית.ן או מאמנת.ן פעילה בליגה.

ניהול יום המשחקים ע"י ערן רשף:
1. פיקוח על הכנת האולם למשחקי הליגה: הכנת המגרשים, עמדת רשמות, טפסי שיפוט, כלי כתיבה, לוח תוצאות, ספסלי ישיבה על המגרש לקבוצות וכיוצ"ב באחריות העירייה.
2. פיקוח על הופעת הקבוצות, בדיקת רישום השחקניות והמאמנים.ות.
3. מתן מענה לבעיות מקצועיות שעולות במהלך המשחקים ומתן תשובות בהתאם לחוקה ולתקנון של הליגה.
4. תוצאות המשחק יעודכנו ע"י השופטים בלוגליג כמו כן כל קפטנית תעשה מעקב על הקבוצה שלה ותעדכן בטופס השיתופי.

הקבוצות ימשיכו לפעול לפי דגם בית ספרי בדומה לשנים קודמות:
● קבוצת אימהות רשאית להתאחד לקבוצה בית ספרית, בתנאי שלכולן ילד הלומד באותו מוסד חינוכי באותה שנת פעילות. בכל קבוצה בית-ספרית רשאיות לשחק עד שתי נשים מסגל בית הספר בהווה. שחקניות אלה תיחשבנה כשחקניות מן המניין.
● כל קבוצה תקרא עפ"י שם ביה"ס. כאשר יש 2 קבוצות של אותו ביה"ס, ניתן להוסיף כינוי נוסף לשם הקבוצה אך ישאר גם שם ביה"ס בשם.
● אמא שילדיה בגנים בעיר ואין לה ילדים בגילאי ביה"ס, תוכל לבחור באיזו קבוצה לשחק ותיחשב לשחקנית מן המניין. כאשר ילדיה יחלו ללמוד בביה"ס בעיר ובמידה ובביה"ס בו ילמדו ילדיה קיימת קבוצה, תעבור השחקנית לשחק בקבוצת בית הספר. במידה וקיימת קבוצה בביה"ס אך הקבוצה מלאה 10) שחקניות( והיא בוחרת להמשיך לשחק בקבוצה בה שיחקה בעונה הקודמת או בכל קבוצה אחרת בעיר היא תיחשב לחריגה (אלא אם היא משחקת בקבוצה מעל ל3 שנים ולכן תוכל להשאר כשחקנית מן המניין)
● שחקנית שילדיה סיימו ללמוד בביה"ס או עברו לביה"ס אחר רשאית להמשיך ולשחק בקבוצה כשחקנית מן המניין (במידה ושיחקה לפחות 3 שנים בקבוצה).
● קבוצה תחשב למלאה כאשר חברות בה 10 שחקניות ומעלה.
● קבוצה – מינימום 8 שחקניות.
● בית ספר קטן (פחות מ-7 כיתות) יוכלו השחקניות להשתלב בכל אחת מקבוצות הליגה ולהיחשב כשחקניות מן המניין.
● קבוצות מאוחדות/מעורבות הינן קבוצה בהן חברות יותר משלוש חריגות – הקבוצות יקחו חלק בליגה ככל הקבוצות עד לשלב הפיינלפור (הצלבות).
● שחקנית יכולה לעבור מקבוצה לקבוצה עד לתאריך 31.12.22 ופעם אחת בעונה בלבד.
● שחקנית שלא לקחה חלק פעיל במהלך שלב הבתים (לפחות 3 משחקים) לא תוכל לקחת חלק בשלב הפיינלפור.
● כל קבוצה רשאית לצרף עד שלוש שחקניות חריגות.

שחקנית חריגה תוגדר מי שלא עונה על ההגדרה של שחקנית מן המניין ועונה על אחד מהמקרים להלן:
● אמא שבכל בתי הספר בהם לומדים ילדיה אין קבוצה. תוכל לשחק כשחקנית מן המניין (במידה ולא שיחקה באף אחת מקבוצות הליגה בעבר), עד שתקום קבוצה באחד מבתי הספר בהם לומדים ילדיה. במקרה בו הקבוצה החלה בפעילות לאחר תחילת עונת המשחקים, יכולה האם להמשיך לשחק בקבוצה בה התחילה לשחק כשחקנית מן המניין עד תום העונה בלבד.
● אישה מעל גיל 31 ללא ילדים.
● אמא שכל ילדיה לא למדו/אינם לומדים בבתי ספר בהוד השרון והיא מתגוררת בהוד השרון.
● שחקנית שילדיה בגרו מבית הספר היסודי, ובחטיבה/תיכון אליהם עברו אין קבוצה בית ספרית, תוכל להמשיך כשחקנית מן המיניין בקבוצה שבה שיחקה או להיות חריגה בכל אחת מהקבוצות בליגה.
● ניתן לאשר חריגה אחת בלבד מישוב אחר )לא הוד השרון( מתוך מכסת 3 החריגות המאושרות.
● שחקנית שמשחקת בקבוצה כחריגה במשך 3 עונות ברציפות, תחשב בעונה הרביעית כשחקנית מן המניין.

● קבוצות מישובים סמוכים הלוקחות חלק בליגה מחוייבות לתקנות ולחוקה החל על הליגה כולה.
● מינהלת הליגה תעדכן את הקבוצות לגבי היותן קבוצה תקנית או מעורבת עד לתחילת המשחקים.

רישום לליגה:
● התנהלות מינהלת הליגה היא מול קפטנית אחת בכל קבוצה, אשר תצטרף לקבוצת הווטסאפ של המינהלת והקפטניות בלבד.
● הרישום יתבצע באלומה, קפטנית הקבוצה תדאג שכל שחקניות הקבוצה ימלאו את פרטיהם בגוגל פורם שישלח בקבוצת הקפטניות. על הקפטנית להמציא רשימה שמית של כל בנות הקבוצה על מנת שלא יתפספסו בנות ברישום.
● כל קבוצה צריכה להעביר לאלומה סכום של 4690 ₪ את התשלום ניתן לפרוס ל-
10 תשלומים בכרטיס אשראי/המחאה או לבצע העברה בנקאית ל- לח-ן מס' 383831, בנק 20 (מזרחי) סניף 512 (רמתיים) – הסברי תשלום על פי המכתב שנשלח לקפטניות.
● ועדת תקנון תקבע את סטטוס השחקניות בכל הקבוצות (מן המניין/חריגה) ותדאג לעדכן את הקפטניות בנושא.
● שחקנית בהריון לא תוכל להשתתף בכל פעילות ספורטיבית במסגרת הוד-נט.
● שחקנית המצטרפת לליגה לאחר התחלת המשחקים תוכל להשתתף בהם, ובתנאי שהצטרפה לקבוצה לפני תחילת השלב השני של הליגה, בהתאם לשיטת המשחקים ולתוכנית המקצועית השנתית של הליגה . באחריות השחקנית וקפטנית הקבוצה להעביר לצוות חוקה ותקנון + הרשמה לליגת האיגוד באפליקצייה.
● שחקנית שנפצעה או שהייתה בהריון במהלך עונת המשחקים ומשום כך הייתה מושבתת מפעילות במהלך תקופה מסוימת, תוכל לחזור להשתתף במשחקים גם לאחר תום המועד המצוין בסעיף ובלבד ששיחקה בליגה במהלך עונת המשחקים הקודמת.
● כדי שקבוצה תוכל להירשם לליגה, חייבות להיות רשומות בה 8 שחקניות לפחות.
● מאמן.נת הקבוצה נדרש.ת בביטוח בתוקף. באחריות.ה מייד עם כניסתו.ה לתפקיד.
● באחריות שחקניות הליגה להיות מכוסות בביטוח תאונות אישיות על פי חוק הספורט,
במידה והליגה העירונית תבצע ביטוח באופן עצמאי היא תעביר אישור על הכללת האיגוד בביטוח ליגת הוד נט, בהתאם לנוהל ביטוח עצמאי באתר ובתנאי שהביטוח מאפשר לשחקנית להשתתף בפעילויות האיגוד שמחוץ לליגה ללא תוספת ביטוח.

פעילות הליגה:
● הליגה תפעל מתחילת חודש ספטמבר ועד סוף חודש יולי.
● מינהלת הליגה בשיתוף רכז הליגה והאיגוד יפרסמו עם תחילת הליגה לו"ז שנתי הכולל את אירועי פתיחת הליגה, גמר הגביע וסיום העונה, אירועים קהילתיים, מחנות אימונים, הכשרות מקצועיות.
● כל משחק חייב להתקיים בהתאם ללוח המשחקים שנקבע ופורסם. שינויים בלוח המשחקים ייעשו ע"י רכז הליגה ומינהלת הליגה.
● קבוצות תוכלנה להחליף ביניהן ימים ושעות של משחקים אך ורק באישור מראש של הקפטניות של כל הקבוצות המעורבות בשינוי ובאישור של רכז הליגה, לפחות שבוע לפני יום המשחקים המוקדם ביותר שבו חל שינוי.

התנהלות המשחקים:
● קבוצות הליגה חייבות לשחק במדים אחידים ותקינים, כפי שנקבעו על ידי מינהלת הליגה. קבוצה שתעלה למשחק במדים שאינם אחידים ותקינים תחשב כקבוצה שלא הופיעה למשחק.
● הצוות המקצועי וכל גורם אחר המופיע בגיליון השיפוט מחויב להופיע בלבוש בהתאם לרשום בחוקה.
● הקבוצות יתפזרו רק לאחר שהשופט אישר את תוצאות המשחק בשולחן המזכירות בנוכחות הקפטניות ולאחר חתימת הקפטניות על טופס המשחק.
● קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי שחקנית רשומה בקבוצה או ממלא תפקיד אחר בקבוצה.
● קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי אוהד ו/או אוהדי הקבוצה או כל גורם אחר הקשור לקבוצה. דגש: הקהל יעודד את קבוצתו בצורה חיובית שלא תפריע למהלך המשחק ולקבוצה היריבה. במידה והעידוד מפריע למהלכו התקין של המשחק (לשיקול דעתם של השופט, הרכז ו/או מי מטעמו), השופט יזהיר את הקפטנית והיא תתבקש לדבר עם הקהל. במידה וההפרעה תחזור שנית, השופט רשאי לקבוע הפסד טכני של הקבוצה לאחר התייעצות עם הרכזת המקצועית. שופט יהיה רשאי להרחיק מהיציע אוהד שהפר כלל זה. במידה והאוהד לא יעזוב את האולם, השופט רשאי להפסיק את המשחק ולקבוע ניצחון טכני לקבוצה היריבה.
● אסור לשרוק בוז ולקרוא קריאות גנאי. שופט יהיה רשאי להפסיק משחק ו/או לתת ניקוד לקבוצה הנגדית כאשר אוהדי קבוצה שורקים בוז ו/או צועקים צעקות פוגעניות כלפי השופט ו/או הקבוצה הנגדית. במקרה כזה, החלטה על הפסד טכני תקבע לאחר התייעצות עם הרכזת המקצועית.
● לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בלוח המשחקים, או בתיקון רשמי ללוח המשחקים, או בכל פרסום רשמי אחר – הקבוצה תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחק.
● איחור של קבוצה למועד פתיחת משחק יחשב כאי-הופעה למשחק, בהתאם לרשום בחוקה.
● קבוצה שבשעת המשחק הנקובה בלוח המשחקים לא הציגה ורשמה במזכירות סגל של 7 שחקניות לפחות, תיחשב כקבוצה שלא הופיע למשחק.

שיפוט וחוקה:
● השיפוט ייעשה באופן הוגן ובלתי מפלה, השופטת היא הפוסקת האחרונה בכל הנוגע לקבלת החלטות במהלך המשחק.
● במקרה של פגיעה גופנית או מילולית בשופטת לפני תחילת המשחק, במהלכו או לאחר סיומו, ע"י שחקנית או הקהל, רשאיות מנהלת הליגה וועדת התקנון להשעות את השחקנית או הקבוצה מתחרות במסגרת הליגה בעקבות תלונת השופטת.

● שחקנית אינה רשאית להעיר לשחקניות הקבוצה היריבה, למאמנים, לשופטים, לצוות או למי מהקהל הערות פוגעניות במהלך המשחק, או במהלך הטכסים לפני ואחרי המשחק.
● שופטת רשאית להפסיק משחק עקב התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או אלימות מילולית או פיזית של אחת השחקניות, או הקהל של הקבוצה שלה.

ערעורים:
● קבוצה רשאית להגיש ערעור על החלטות השופטת ע"י רישום הערעור בגיליון השיפוט של המשחק, רכז איגוד הכדורשת וועדת חוקה ותקנון הם האחראים על קבלת ההחלטה ועל מתן התשובה בערעורים אלו.
● קבוצה רשאית להגיש ערעור על תוצאת משחק בשל מידע מינהלי שהתגלה לאחר סיום המשחק – ערעור מסוג זה יוגש למנהלת הליגה ולרכז איגוד הכדורשת במכתב החתום ע"י קפטנית הקבוצה המערערת.
● הטיפול בערעור הינו באחריות מנהלת הליגה והוא כולל:

● פנייה לכל הגורמים המעורבים במקרה לשם קבלת תגובתם לערעור.
● קבלת החלטה על ידי רכז איגוד כדורשת וועדת תקנון.
● מתן תשובה לקבוצה המערערת ויידוע כל הגורמים שההחלטה רלוונטית עבורם.

טבלאות:
מנהלת הליגה בשיתוף רכז הליגה (ערן רשף) תנהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות (בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים) ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:
● קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקודות.
● קבוצה אשר הפסידה במשחק תזכה בנקודה אחת.
● קבוצה אשר הפסידה הפסד טכני במשחק לא תזכה באף נקודה.
● קבוצה אשר נגד יריבתה נפסק הפסד טכני תזכה בשתי נקודות.
● בתום כל סבב משחקים ייקבע דירוג הקבוצות על פי סך הנקודות שצברה כל קבוצה. אם יתברר שלשתי קבוצות או יותר יש מספר נקודות זהה, ייקבע הדירוג ביניהן על-פי יחס המערכות הכללי של אותן קבוצות. אם יהיה שוויון בין קבוצות גם ביחס המערכות, ייקבע הדירוג על-פי יחס "הנקודות הקטנות" של אותן קבוצות. אם לאחר סבב המשחקים האחרון של הליגה יתברר שבין שתי קבוצות או יותר יש שוויון גם ב"נקודות הקטנות", ייקבע הדירוג ביניהן על-פי תוצאות המשחקים בין הקבוצות הנוגעות בדבר. אם עדיין יישמר השוויון, יערך משחק הכרעה אחד בין כל שתיים מהקבוצות הנ"ל.

סולם ענישה ותקנון
הענישה מהשופטת מגיעה על פי שיקול דעתה ובהתאם לחוקת הכדורשת.
מספר דגשים והבהרות לגבי סולם הענישה בליגת הוד-נט:
● אזהרה ראשונה מילולית לא מלווה בעונשים הנרשמים בטופס
● אזהרה שניה – נזיפה/כרטיס צהוב מלווה ברישום בטופס ללא ענישה נוספת
● אזהרה שלישית כרטיס אדום מלווה ברישום בטופס ונקודת זכות לקבוצה היריבה .
● אזהרה רביעית – כרטיס אדום/צהוב ביד אחת הרחקה למערכה אחת בלבד.
● אזהרה חמישית כרטיס אדום וצהוב מוחזקים בשני ידיים מלווה בהרחקה מלאה מהמגרש לכל המשחק .
● שחקנית ו/או מאמנת ו/או בעלת תפקיד אחר במגרש שקיבלו כרטיס אדום צהוב בשני ידיים מורחקים אוטומטית מהמשחק הבא ובמקרים חמורים יותר עולות לוועדת משמעת. לוועדה הסמכות להחמיר עם תקופת ההרחקה.
● צבירה של כרטיסים צהובים או אדומים – שחקנית ו/או מאמנת שצוברת 3 כרטיסים תיהיה מורחקת אוטומטית מהמשחק הבא של הקבוצה.
● בשלב הבתים מתאפסת צבירת הכרטיסים ומתחילה צבירה חדשה.
● השופט רשאי להפעיל איזה עונש שהוא יחליט להפעיל והכל בהתאם לחומרת העבירה שבוצעה ע"י השחקניות ובעלי תפקיד אחר .

מספר דגשים והבהרות – ליגת הוד-נט:
● כל מערכה משוחקת עד ל-25 נקודות – מערכה שלישית עד 15 נקודות
להכרעה עם יתרון של 2 נקודות לפחות.

ליברו
● שחקנית ה-"ליברו" מוגבלת לפעול כשחקנית אחורית בלבד ואינה רשאית להשלים התקפה, אם בעת הזריקה הכדור כולו מעל לשפה העליונה של הרשת.
● ניתן לשתף שתי שחקניות כ"ליברו" באותה עת במגרש , בין חילוף לחילוף צריך להמתין מהלך אחד.
● שחקנית "ליברו" אינה יכולה להשלים התקפה מכל מקום במגרש, כאשר בעת הזריקה, הכדור כולו מעל לשפה העליונה של הרשת.

צעדים
● ניתור על רגל אחת – לפני הניתור, מותר עד 2 צעדים. הניתור יעשה עם הרגל המסיימת את הצעדים.
● ניתור עם שתי הרגליים – לפני הניתור, מותר עד 2 צעדים + צעד סוגר.
● כאשר הכדור בידי השחקנית מותרים צעדים, בהתאם לפעולה אותה היא תבצע: מסירת הכדור או העברתו לחלקת היריבה ללא ניתור – מותר צעד אחד בלבד בטרם שחרור הכדור
● מסירת הכדור או העברתו לחלקת היריבה בניתור: ניתור על רגלת אחת / ניתור עם שתי רגליים.

תפיסת כדור
● דאבל – כל עוד הפעולה עוקבת ורציפה (תוך כדי פעולה אחת של תפיסת הכדור) – מותר. יש לציין רק בנגיעה הראשונה בכדור .
● הקפצה – חבטה בכדור או "עצירתו" לצורך הקלה בתפיסת הכדור – אסורה , יחד עם זאת בכדור ראשון מותר לבלום את הכדור כאשר הידיים מושטות מעל הראש בלבד במטרה לתפוס את הכדור.

שחקנית אחורית / קו הגנה
● מותר לשחקנית בקו אחורי להתקיף בתנאי שהיא לא עוברת את קו ה-3 בזמן ניתור .

תקנון ליגת הוד-נט