רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

מטיילים פלוס

תקנון ונהלי הרשמה להשתתפות בטיולים תשפ"ד – תשפ"ה:

 

כללי

 1. הטיולים המוצעים, מוצעים לציבור על ידי חברת 'אלומה – יחד בתרבות, בחינוך ובקהילה' (להלן: החברה) בתנאים המפורטים להלן, ועצם הרשמת המשתתפים/ות לטיול מהווה את הסכמתם/ן המפורשת לתנאים המפורטים להלן
  (להלן-"הפעילות").
 2. ההרשמה לכל טיול מתבצעת בנפרד, ובהתאם לתאריך הטיול, המסלול והתנאים המפורסמים עבור כל טיול.
 3. מספר המשתתפים/ות, בכל טיול, לא יעלה על 50 איש. מספר המקומות מוגבל, כל הקודם זוכה.
 4. טיול שלא ירשמו אליו מינימום המשתתפים/ות הנדרש לקיומו – יבוטל והנרשמים/ות לטיול יזוכו בעלותו. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את מינימום המשתתפים הדרוש לכל טיול.
 5. כניסות לאתרים מבוססות על כניסת קבוצה, כל המשתתפים/ות יחויבו על כניסות לאתרים, לא יילקחו בחשבון מטמון או הנחות אחרות.
 6. טיולים, אשר כוללים ארוחה בוקר ו/או ארוחת צהרים, מתומחרים בהתאם ולא ניתן לבטל ארוחה (מלבד במקרים בריאותיים המחייבים זאת).
 7. לאחר סיום תהליך ההרשמה ישלח אישור על ההרשמה למשתתפים/ות. החברה תשתדל לשלוח תזכורת לפני כל טיול, אך בכל מקרה, האחריות להגעה / ביטול טיול, הנה באחריות הנרשמים/ות.
 8. באחריות המשתתפים/ות בטיול לבדוק את מידת התאמת הטיול ודרגת הקושי שלו, למגבלות גופניות או אחרות שיש להם/ן במידה וקיימות וליידע את נציג החברה המרכז/ת את הטיול לגבי מגבלות כאלה לפני היציאה לטיול. החברה לא תשא באחריות, הנובעת מיציאת משתתף/ת לטיול שאינו מותאם למגבלותיו.
 9. במידה וקיימת אלרגיה/רגישות למזון ובמקרה של צמחונות/טבעונות יש להודיע לפחות שבוע מראש למרכז/ת הטיול במייל:office@alumahod.com   ו/או בפנייה למוקד שירות בטלפון: 073-3808880, וזאת במקרה של טיולים הכוללים ארוחת בוקר ו/או צהרים מאורגנת.
 10. הגעה לנקודת האיסוף וחזרה מנקודת האיסוף הינה באחריות המשתתפים/ות.
 11. התשלום למשתתף/ת אינה כוללת תשר לנהג ולמדריך/ה.

 

הרשמה ותשלום

 1. ההרשמה לטיולים מתבצעת באופן מקוון בלבד.
 2. החיוב, עבור ההשתתפות, מתבצע במעמד הרישום, באמצעות כרטיס אשראי.

 

ביטוח

 1. החברה עורכת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין פעילותה ולכיסוי אחריותה על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לצדדים שלישיים. מובהר כי החברה אינה עורכת ביטוח  תאונות אישיות עבור  משתתפי/ות הטיולים המשתתפים/ות רשאים/ות לבטח את עצמם/ן, ועל חשבונם/ן, בביטוח תאונות אישיות לכיסוי נזקי גוף העלולים להיגרם להם/ן במהלך הטיולים.
 2. החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או נזק למטען המשתתפים/ות במהלך הטיול ו/או כל רכוש אחר שלהם המובא לטיול.

תנאי ביטול

 1. החברה רשאית לבטל את הפעילות בהתאם להנחיות פיקוד העורף ו/או עיריית הוד השרון. (להלן-"ביטול הנסיבות ביטחוניות")
 2. במקרה של עומס חום/מזג אויר סוער, או כל סיבה אחרת, ייתכנו שינויים במסלולים, באתרים ו/או במועד הטיול כל זאת בהתראה סבירה מראש בנסיבות העניין.
 3. במקרה של ביטול הפעילות על ידי החברה ו/או שינויים מהותיים בפעילות עומדת למשתתפים/ות הזכות לבטל את השתתפותם/ן ולקבל החזר, ללא חיוב בדמי ביטול.
 4. ביטול הזמנה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל: office@alumahod.com או בפנייה למוקד שירות בטלפון: 073-3808880. הביטול יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב של הנרשם. או במקרה של פנייה בשיחת טלפון לאחר אישור בכתב ממארגן הטיול.
 5. ביטול השתתפות מכל סיבה שהיא יתאפשר למשתתף עד 5 ימי עסקים ממועד יום הפעילות ללא תשלום דמי ביטול; ביטול פחות מ 5 ימי עסקים לפני מועד הטיול – 50% דמי ביטול; ביטול במועד הטיול – תשלום מלא.
 6. לא ייגבו דמי ביטול במקרה של אשפוז/מחלה/ בדיקת קורונה חיובית של המשתתף/ת, בכפוף לאישור רפואי.
 7. אחריות ההודעה על שינויים הינה על משתתפי הטיולים.

חיובים וביטולים – מחובתו של כל לקוח להתעדכן בשיעור דמי הביטול בהתאם לתנאים המפורטים מטה.
דמי ביטול אלו כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן  התשמ"א 1981.

תקנון ונהלי הרשמה להשתתפות בטיולים תשפ"ד – תשפ"ה