רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

מיזם להתנדב בחווה החקלאית צמח מתוך רצון לשלב את קהילת הוד השרון (על אוכלוסיותיה השונות) בפעילויות הקשורות לטבע, ולהגביר את המודעות ואהבת הטבע והסביבה.

בהוד השרון קיימת חווה לחינוך חקלאי (בשכונת גיל עמל) בה מתקיימות כיום פעילויות לתלמידי בתי הספר, מתוך מטרה לקרב את התלמידים לטבע ולאדמה וללמוד על חשיבות הקיימות.
מטרת המיזם היא לשלב את הקהילה כולה בפעילויות החווה החקלאית (ואולי בהמשך גם מחוץ לחווה) לחיזוק הקשר/מודעות בין האדם לטבע וליצירת היזון הדדי ביניהם. המיזם מבקש למנף ולהרחיב את פעילויות החווה החקלאית לטובת הקהילה, ליצור תחושת חיבור חברתי ושייכות למקום ולעודד זיקה לקיימות להתנדבות.

בשלב הראשון יחל תהליך של גיבוש קבוצת מתנדבים, שתשתלב על בסיס שבועי בהתנדבות בחווה ובהמשך תיזום פעילויות נוספות למען הקהילה.

המיזם מוקם בשיתוף פעולה מלא עם אגפים שונים בעיריית הוד השרון, החברה לקידום החינוך והתרבות והחווה החקלאית.

אירית מכטיי, גבי סיטון, שירלי יניב, עדי בן נון.