רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

מטרת המיזם לתמוך בקהילת העולים והתושבים החוזרים (חדשים וותיקים) בהוד השרון לשם שיפור תחושת השייכות שלהם לעיר ומשיכת אוכלוסיה חזקה אליה (שלב ראשון מכוון לדוברי אנגלית).

הנגשת מידע עירוני בשפת העולים (כרגע באנגלית): אתר האינטרנט העירוני, הודעות דוברות על פעילויות בעיר, קבוצת פייסבוק לעולים חדשים להוד השרון שתיתן מענה לשאלות.
פעילויות יכללו "קפה עולה", קבוצות תמיכה, ייעוץ ע"י מתנדבים בנושאים בירוקרטיים, פעילות "גן עם אמא/אבא ותינוק", מרכז חילופי שפות על כוס פה בין צברים ותושבים ותיקים לעולים חדשים לתרגום דיבור בעברית / בשפות אחרות.
בהמשך הקמת מרכז לפעילויות המשולב בחממה קיימת, למתן תמיכה ייעודית לצד אפשרות השתלבות בקהילה המקומית.

לורי ארליך, מיכל מרטן