רישום מהיר

אני מתעניין ב-

רישום מהיר

תקנון להשתתפות בקול קורא לבעלות/י עסקים מקומיים להפעלת דוכנים בערב יום העצמאות 2024
עיריית הוד השרון וחברת אלומה, פונות בקול קורא לעסקים מקומיים להשתתף בהקמת דוכני מכירת מזון, שתייה ואביזרי יום העצמאות בערב יום העצמאות 2024.

להלן תנאי הסף להשתתפות בקול הקורא:
1. על המשתתף/ת להיות תושב/ת הוד השרון, או בעל/ת עסק הקיים בהוד השרון.
2. מוצרי המכירה בתחום המזון הינם: נקניקייה בלחמנייה, פופקורן, סוכר על מקל, שתיה (לא אלכוהול). מוצרים אחרים יאושרו מראש ויתומחרו בהתאם (ניתן להוסיף בהגשת המשתתף/ת).
3. חל איסור על מכירת צעצועים מסוכנים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), תשמ"ז-1986.
4. כל משתתף, יעביר מחירון למוצרים, שלא יחרוג מהמחיר הסביר ויאושר ע"י נציגי העירייה מראש.
5. בעלי/ות העסקים שייבחרו, יונחו היכן להתמקם ויפעלו עפ"י הנחיות חברת ההפקה.
6. על בעלי/ות העסקים לעמוד בכל הדרישות התברואתיות הנדרשות במפרט האחיד לפי פריט רישוי 6.9א' – רוכלות מזון.

הגשה עד לתאריך: 21.4.24

אירועי ערב יום העצמאות יתקיימו בשכונות ברחבי העיר, בין השעות 20:30 – 23:00
לפרטים נוספים – אילן גריידי, מנהל מחלקת רישוי וקידום עסקים: ilangr@hod-hasharon.muni.il

להגשה:

    תקנון וטופס הגשה – קול קורא לבעלות/י עסקים מקומיים להפעלת דוכנים בערב יום העצמאות 2024